Organisatieadvies

Nul Vierentwintig levert organisatieadvies voor organisaties in het sociaal domein en onderwijs. Wil uw organisatie een echte omslag realiseren of ontwikkeling doormaken? Omdat u met zijn allen ook wel ziet dat er verbeteringen mogelijk zijn in het interne proces en de zorg voor uw klant? Bent u allen onvoldoende in staat om u aan te passen aan een veranderende buitenwereld? Nul Vierentwintig helpt u en uw mensen een beweging te maken.

Organisatieadvies op basis van iteraties

Er bestaat geen blauwdruk voor een succesvol adviestraject. Meestal gaan we met u op onderzoek uit. We observeren en analyseren wat er gebeurt. Hoe handelen uw mensen? Welke bereidheid is er om te veranderen, en hoe? In welke context begeeft uw organisatie zich en wat is de historie van uw organisatie?

Bij de implementatie van de adviezen gaan we niet lineair maar iteratief te werk. Om succes te bereiken zet u processtapjes in herhalende cycli. We gaan samen proberen, evalueren en voortbouwen op de successen. Zo start de beweging al op de eerste dag van het traject! En daarbij kan het zijn dat we met u en uw mensen behoorlijk de diepte in gaan en durven we stevig te adviseren.