Sociaal domein

De dienstverlening van Nul Vierentwintig is gericht op organisaties in het sociaal domein en het onderwijs. Daar waar gewerkt wordt aan ondersteuning voor – vaak kwetsbare – burgers, jongeren en kinderen. Om ons heen worden allerlei complexe processen ingericht waarin zorg, onderwijs of ondersteuning worden geleverd. Door uw organisatie, maar steeds vaker ook door meerdere organisaties tegelijk. En van de burger wordt steeds meer verwacht dat hij zelfredzaam is en wordt meer eigen regie gevraagd. Deze veranderingen leveren vraagstukken op voor u en voor de mensen die in uw organisatie werken. Nul Vierentwintig helpt die vraagstukken met u op te lossen.

Sociaal domein: samen voor de cliënt

Nul Vierentwintig kent de complexiteit van het sociale domein, waarmee professionals en organisaties te maken hebben. Waar zij te maken hebben met beperkte financiële middelen, met veranderende eisen, met vaak een complexere zorgvraag, waardoor zorg voor de cliënt niet altijd optimaal is.

Maar het is wel die cliënt waar het hart van professionals in het sociaal domein voor klopt. Die ze niet graag verstrikt zien raken in regelgeving, bekneld tussen tegengestelde belangen of vastgelopen in een systeem. Nul Vierentwintig zorgt dat het weer stroomt, dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen en niet de beperkingen voelt van het systeem. In ons werk rondom organisatieontwikkeling gaan we dan ook steeds weer terug naar de essentie: de cliënt. Door steeds de vraag te blijven stellen: hoe draagt ‘het’ uiteindelijk bij aan die cliënt. Dat is ook wat ons drijft.